Svaret är njae!

Språkstörning/DLD är en funktionsnedsättning som vem som helst kan ha oavsett andra diagnoser och funktionsnivåer. Man kan inte säga att någon grupp är mer benägen att få språkstörning/DLD. Det finns personer både med låg och hög IQ som har språkstörning/DLD.

Däremot kan språkstörning/DLD göra att personen har svårare att ta till sig information i skolan och samhället, särskilt om individen inte får rätt stöd och insatser, vilket på sikt kan leda till försämrad funktionsnivå. Det kan också vara så att omgivningen felaktigt kan tro att en person med språkstörning har lägre IQ på grund av att de har svårt att uttrycka sig språkligt. Det är därför viktigt att man inte drar förhastade slutsatser bara för att någon inte är så snabb i svaret. Vissa behöver längre tid att både förstå en fråga och att själva kunna utveckla ett svar.