Only For Heroes plus Funka Mera sant

Sedan starten 2016 har Only for Heroes satsat på att tillhandahålla specialpedagogiska läromedel, material och hjälpmedel för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Only for Heroes fokuserar särskilt på barn och ungdomar med dld (språkstörning), dyslexi, autism, adhd, dyskalkyli, och långsam inlärning.

För att motsvara våra kunders behov behöver vi erbjuda ett brett sortiment till bra priser samt tillhandahålla information och kunskap kring NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Vi satte oss ned och pratade framtid och visioner tillsammans med företaget Funka Mera. Vi insåg snabbt att vi har samma framtidssyn och att ensam inte är starkast.

Nu har vi tagit vårt första steg mot en gemensam vision!

Från november 2018 är Only for Heroes AB och Funka Mera AB ett företag och vi kommer gemensamt verka under företagsnamnet Funka Mera Norden AB.

I ”nya” Funka Mera stärker vi vårt team och samlar all vår kunskap och webbutik på ett ställe. Bra för dig som kund – med ett utökat sortiment, bra priser, och stärkt kunskap och kompetens!