Vi vill helt enkelt få flera att funka mera!

Språket är grunden

Det livslånga lärandet grundläggs i förskolan. Där ska varje barn  få de bästa förutsättningarna för att lära och utvecklas. Då kan det vara viktigt att ha koll på språkstörning. Att leka fram orden är lika nyttigt för alla barn – och kul! Spana in vårt utbud.

Hej kommun!

Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2022

Sista dag att söka är 15 februari 2022

Här kan du läsa mer om statsbidraget»

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan bara sökas av kommuner, men pengarna kan användas för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan inte söka bidraget.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni ska använda statsbidrag för insatser för bättre språkutveckling i förskolan enligt gällande förordning som genomförs under perioden 1 januari–31 december 2022.

Hur stort är statsbidraget?

Varje kommun tilldelas en bidragsram som anger det belopp som kommunen kan ansöka om. För bidragsomgången 2022 får varje kommun minst 150 000 kronor i bidragsram.

Statsbidraget får användas till:

• insatser för att öka deltagandet i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska (med ökat deltagande menas att fler barn är inskrivna i förskolan). KIPPIN + andra produkter

särskilda språkutvecklande insatser som stärker språkutvecklingen i svenska – KIPPIN + andra produkter

kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska. – FÖRELÄSN/UTBILDNING

utbildning – får flera att funka mera

Webbkurs, En dag med familjen Kippin

Förskolan

  • Få en omfattande genomgång av materialet i Kippin-lådan.
  • Kom igång snabbare med språkträningen i förskolan.
  • Helt webbaserad kurs, följ i din egen takt.
  • Skapad av erfarna logopeder.
  • Köp fler licenser till lägre pris per deltagare.
Läs om hela kursen här»

Webbkursen En dag med familjen Kippin hjälper dig som pedagog att snabbt komma igång med språkträningen i förskolan. Kursen ger en omfattande genomgång av materialet i Kippin-lådan och hjälper dig att få ut mer av materialets möjligheter. Få tips på tillämpningar och övningar för att utveckla barnens språkliga förmågor.

Kursen är helt webbaserad

Kursen är helt webbaserad; du startar och genomför den när det passar dig. Du kan återkomma till de olika kursmomenten när som helst och så ofta du behöver. Inloggningsuppgifter skickas ut via mejl efter din beställning. Välj antal kursdeltagard/licenser vid beställningen.

Totalt 22 lektioner/delar

Webbkursen innehåller totalt 22 lektioner/delar. De första 6 lektionerna går igenom bakgrunden till materialet, hur det är uppbyggt, målsättningar, användande av pekkartor, kärnord med mera. Vi rekommenderar att du börjar med denna genomgång. De övriga 16 lektionerna presenterar olika tillämpande övningar med Kippin-materialet. Du behöver inte titta igenom alla på en gång, utan kan återkomma till dessa när du behöver inspiration för övningar med barnen.

De flesta lektionerna börjar med en videogenomgång på några minuter och därefter en kortare förklarande text med bildexempel.

För att kunna tillgodgöra sig webbkursens innehåll krävs tillgång till materialet En dag med familjen Kippin. Lådan med materialet ingår inte i kursen utan kan köpas här >> Språkträning, En dag med familjen Kippin.

Kippin-materialet har tagits fram av erfarna logopeder för underlätta underlätta pedagogens arbete. Det innehåller många olika aktiviteter som stödjer barnens språkutveckling, inlärning av nya ord och underlättar meningsuppbyggnad.

utbildning – får flera att funka mera

Språkstörning – inkluderande verktyg i klassrummet

Webbkurs årskurs F-4

En webbaserad kurs som du genomför i din egen takt när det passar dig. Kursen riktar sig till dig som är lärare i de lägre årskurserna (ca åk F-4), och som har elever med språkstörning i din verksamhet.

I kursen får du lära dig 8 verktyg, som använda på rätt sätt hjälper dig att skapa en inkluderande undervisning, utan att behöva prioritera bort andra elever i klassen. I praktiken kommer du behöva lägga mindre tid på att anpassa din undervisning, samtidigt som dina elever med språkstörning får bättre förutsättningar för inlärning.

Om du samarbetar med till exempel en specialpedagog eller logoped kring dina elever med språkstörning eller språksvårigheter, kommer du att uppnå ännu bättre resultat, men det är inget krav för att lyckas med kursen.

Läs om hela kursen här»

Språkstörning – inkluderande verktyg i klassrummet är en helt onlinebaserad kurs, där du får träffa Only for Heroes logopeder i ett antal förinspelade ”lektioner”. Lektionerna varvas med praktiska övningar, eller ”uppdrag”, som du ska genomföra i din vardag. För att uppnå så goda resultat som möjligt är det mycket viktigt att du genomför uppdragen i den ordning de kommer, och enligt våra instruktioner. På så sätt kommer du, när du genomfört en kurs, inte bara ha skaffat dig ny kunskap – du kommer också ha utvecklat nya färdigheter, och hittat metoder för att tillämpa dem i din vardag

I Språkstörning – inkluderande verktyg i klassrummet får du lära dig flera olika verktyg, som använda på rätt sätt hjälper dig att skapa en inkluderande undervisning, utan att behöva prioritera bort andra elever i klassen. I praktiken kommer du behöva lägga mindre tid på att anpassa din undervisning, samtidigt som dina elever med språkstörning får optimala förutsättningar för inlärning.

Om du samarbetar med till exempel en specialpedagog eller logoped kring dina elever med språkstörning eller språksvårigheter, kommer du att uppnå ännu bättre resultat, men det är inget krav för att du ska lyckas med kursen.

När du har genomfört din beställning återkommer vi till dig med en bekräftelse och inloggningsuppgifter.

Läs mer om webbkursen här:
https://onlyforheroes.se/utbildning/webbkurser/sprakstorning-inkluderande-verktyg-i-klassrummet

Läs mer om språkstörning här:
https://onlyforheroes.se/kunskapsbank/om-sprakstorning

Kontakta oss för mer information

♥♥♥♥♥ ”Jag kommer att kunna ge lärarna bättre stöd och mer förståelse för elever som har språkstörning.”

♥♥♥♥ ”Bra kurs för både lärare och anhöriga ”

Funka Mera Norden AB

Leverans- och besöksadress:
Sockerbruksgatan 3 D
531 40 LIDKÖPING

Tel: 0510-12900

E-post: service@funkamera.se

Organisationsnummer: 559175-0939

Funka Mera erbjuder funktionella kompensatoriska hjälpmedel, pedagogiska verktyg och utbildning – för alla med eller utan funktionsnedsättningar.