Stödlapp om DLD

Stödlapp om DLD

DLD står för Developmental Language Disorder.  DLD är den beteckning man använder mer och mer även i Sverige. DLD är vanligare än både autism och ADHD tillsammans men det är många som inte känner till vad det är. Att ha en språkstörning innebär att man kan ha...
Informationskort om DLD

Informationskort om DLD

Tillsammans med MrsHyper har vi gjort ett litet info-kort om DLD/Språkstörning. Infokortet är framtaget för att hjälpa föräldrar/anhöriga/närstående som tycker att de är jobbigt att alltid behöva förklara sitt barns beteende. Vi hoppas att det här kan underlätta...