Selektiv mutism – den ofrivilliga tystnaden 

Selektiv mutism – den ofrivilliga tystnaden 

Begreppet Selektiv mutism skulle kunna översättas till ”vald stumhet”, vilket är helt missvisande. Selektiv mutism (SM) handlar nämligen varken om stumhet eller valfrihet. En mer korrekt beskrivning är i stället ofrivillig tystnad. Vad är SM?  Den som har SM pratar i...