Stödlapp om DLD

Stödlapp om DLD

DLD står för Developmental Language Disorder.  DLD är den beteckning man använder mer och mer även i Sverige. DLD är vanligare än både autism och ADHD tillsammans men det är många som inte känner till vad det är. Att ha en språkstörning innebär att man kan ha...