Språkliga utmaningar i förskolan

Små förändringar – stora resultat!

Kort om kursen

Genom en kombination av föreläsning och workshop kommer våra logopeder förse personalteamet med verktyg att upptäcka och hjälpa barn med språkliga svårigheter, och ge en god språklig stimulans till alla barn. Kursen kan med fördel kombineras med vår workshop: ”Pedagogiskt språkligt material eller hyllvärmare?”.

För vem?

Kursen vänder sig till all personal som i sin yrkesroll kommer i kontakt med barn i förskolan. Inga specifika förkunskaper krävs.

Kursens syfte?

Efter avslutad kurs har deltagarna fått grundläggande kunskap om barnets normala språkutveckling, vad språkstörning är, hur en språkstörning kan ta sig uttryck och inledande information om hur du som pedagog i förskolan kan stötta barn med språksvårigheter, och erbjuda språklig stimulans i vardagen till alla barn. Grundläggande information om flerspråkighet och neuropsykiatriska funktionsvariationer (t.ex. ADHD och Autism) kommer också att ges. 

Hur lång är kursen?

3, 4 eller 6 timmar (I den längre versionen finns större möjlighet att skräddarsy kursen, och fördjupa kunskaperna inom specifika områden enligt era önskemål).

Tid och plats

Enligt överenskommelse.

Deltagarantal

Ca 10-25 personer

Pris

Kontakta oss för offert.