Språkstörning i förskolan

Kurs: Språkstörning i förskolan

Kort om kursen

Under fyra actionfyllda kurstillfällen ger vi er möjlighet att fixa en inkluderande miljö för barn med språkstörning eller språksvårigheter i förskolan.

För vem?

Pedagoger i förskolan.

Efter avslutad fortbildning kommer kurstagaren att ha tillgodogjort sig:

  • Grundläggande kunskap om barnets språkutveckling, språkstörning och andra typer av språksvårigheter, samt flerspråkighet.
  • Goda kunskaper kring språkligt förhållningssätt och verktyg för att underlätta kunskapsinhämtningen för barn med språkstörning/språksvårighet.
  • Goda kunskaper om allmän språklig stimulans för att förebygga språksvårigheter/språkstörning.
  • Kurstagaren kommer även att få tillgång till Only for Heroes kunskapsbank om språkstörning och språksvårigheter.

Kursens upplägg?

  • Fyra kurstillfällen à 90 minuter vardera.
  • Kursdeltagarna får uppgifter/övningar att utföra i den dagliga verksamheten att utföras mellan fortbildningstillfällerna för att på så sätt befästa kunskaperna.
  • Samtliga kursdeltagare bör, för att uppnå önskade resultat, närvara vid samtliga fortbildningstillfällen, samt prioritera de uppgifter som ska utföras.
  • Kursdeltagarna förväntas förbereda sig genom att läsa ett antal artiklar , som erhålles innan kursstart.

Tid och plats för kursen?

Enligt överenskommelse.

Pris?

2500 kr/person (minst 6 deltagare). Moms tillkommer. Faktureras innan kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursstart debiteras fullt kursarvode.

Vid stora grupper, eller om ni är färre än 6 kursdeltagare – kontakta oss via mail service@funkamera.se för offert. För kurser utanför Stockholmsområdet tillkommer kostnad för resa och eventuell ackomodation.