Språkutveckling i förskolan – Föräldracoachning

Kort om kursen

Utnyttja föräldramötet till att låta våra logopeder informera föräldrarna om hur de bäst kan bidra till en god språkutveckling hos barnen.

För vem?

Föräldrar till barn i förskolan. Lämpligt för t.ex. föräldramöten.

Kursens syfte?

Information om barnets normala språkutveckling samt när man bör söka hjälp. Vi ger även information om hur man som förälder och anhörig kan stimulera barnets språkutveckling i vardagen.

Hur lång är kursen?

60-120 minuter

Tid och plats för kursen

Enligt överenskommelse.

Pris

Kontakta oss för offert.