Varför blandar mitt barn ihop en del ljud som för mig inte ligger nära – som SV och K-ljud?

Det kan finnas lite olika anledningar till att barn byter ut ljud på det sätt du beskriver. Antigen kan det bero på att barnet inte motoriskt kan göra vissa ljud och därför byter ut tex k-ljudet mot t-ljudet så att katt blir tatt och docka blir dotta. Men det kan också bero på att barnet inte har förstått att det faktiskt är skillnad på de olika ljuden. Barnet kan alltså mycket väl göra ljuden isolerat men när hen ska säga ordet så blir det fel.

För de allra flesta barn rättar detta till sig med tiden. Det du kan göra är att säga ordet barnet försöker säga på rätt sätt så att barnet får höra det korrekta uttalet. Be inte barnet säga efter eller påtala att de har sagt fel utan upprepa bara ordet korrekt.

Om barnet är över 4 år och är svårförståelig så kan det vara läge att be BVC om remiss till logoped, speciellt om barnet själv är besvärad av det.

Linda McCluskey

Linda McCluskey, Logoped, Funka Mera