Hur vanligt är det med språkstörning "utan nåt annat"? Man räknar med att 4-5% av befolkningen har...

läs mer