Utbildningar, webbkurser, föreläsningar och föräldracoaching

Learning for Heroes

I takt med att kunskapen om funktionsvariationer ökar så ökar också mängden elever som får diagnoser som dyslexi, autism, språkstörning och adhd. En diagnos är ingen “stämpel”, utan ett sätt att beskriva individens styrkor och svagheter. Genom den kunskapen vill vi kunna ge alla elever förutsättningar att utvecklas efter sina förmågor, och nå sin fulla kapacitet. Men en utredning som leder till diagnos är bara ett första steg, avsett att peka ut riktningen. Det är nu som det hårda arbetet börjar.

Att undervisa en elev med en funktionsvariation kan jämföras med att försöka passa in en rund form i en fyrkantig mall. Vi får ofta höra att individuella anpassningar krävs, men får sällan veta hur det ska gå till. I vårt kursutbud finns alternativ både för dig som söker en teoretisk djupdykning, och för dig som snarare vill ha konkreta råd att ta med direkt in i verksamheten.

webbinarium, föreläsningar och kurser

ex. språkträning med takk

WEBBINARIUM

ex. språkträning med takk

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

ex språkträning med takk

KURSUTBUD