Språkstörning i klassrummet

Språkstörning i klassrummet

Kort om kursen

Under fyra kurstillfällen ger vi er möjlighet att fixa en inkluderande miljö för era elever med språkstörning eller språksvårigheter.

För vem?

Pedagoger i grundskolan.

Efter avslutad fortbildning kommer kurstagaren att ha tillgodogjort sig:

  • Grundläggande kunskap om barnets språkutveckling, språkstörning och andra typer av språksvårigheter, samt flerspråkighet.
  • Goda kunskaper kring språkligt förhållningssätt och verktyg för att underlätta kunskapsinhämtningen för elever med språkstörning/språksvårighet.
  • Goda kunskaper om allmän språklig stimulans för att förebygga språksvårigheter/språkstörning.

Kursens upplägg?

  • Fyra kurstillfällen à 60-90 minuter beroende på hur många som deltar.
  • Kursdeltagarna får uppgifter/övningar att utföra i den dagliga verksamheten att utföras mellan fortbildningstillfällena för att på så sätt befästa det de har lärt sig.
  • Samtliga kursdeltagare bör, för att uppnå önskade resultat, närvara vid samtliga fortbildningstillfällen, samt prioritera de uppgifter som ska utföras.
  • Kursdeltagarna förväntas förbereda sig genom att läsa ett antal artiklar, som erhålles innan kursstart.

Tid och plats för kursen?

Enligt överenskommelse.

Pris?

Kontakta oss för offert.